REKLAMA

Projekt przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa – czy budowa będzie miała miejsce?

Projekt przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa – czy budowa będzie miała miejsce?

Planowany odcinek DK73 o długości ok. 10 km połączy nowy węzeł na autostradzie A4 z drogą krajową nr 94! A to ponieważ aż 10 podmiotów złożyło oferty w przetargu na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Tarnowa.

Zainteresowani budową: 

Mosty Katowice – cena oferty 12 165 192,00 zł;

IVIA – 8 425 500,00 zł;

SAFEGE Société – 7 662 900,00 zł;

S.T.I. Polska – 13 388 506,95 zł;

Multiconsult Polska – 8 423 778,00 zł;

Schuessler – Plan Inżynierzy – 12 767 400,00 zł;

Biuro Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA – 10 097 562,00 zł;

CertusVia – 11 872 202,99 zł;

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem – 9 068 974,50 zł;

Konsorcjum MP (Lider), MP INFRA (Partner) – 9 594 000,00 zł.

Na sfinansowanie tego zamówienia zaplanowaliśmy 8 763 750,00 zł. 

Komisja przetargowa ma zamiar rozpocząć teraz ocenę złożonych ofert. Przewiduje się, że w ciągu trzech miesięcy poznany zostanie wykonawca, który złożył najkorzystniejszą propozycję opracowania STEŚ-R. 

Dlaczego w ogóle ma powstać obwodnica?

Nowa droga przebiegać będzie na wschód od miasta i połączy nowy węzeł na A4 z DK94.

Umożliwiać będzie całkowite ominięcie Tarnowa przez ruch tranzytowy z DK73 w kierunku autostrady oraz zapewni też krótsze połączenie z autostradą A4 mieszkańcom miejscowości położonych na południe od niej i od DK94, w tym Pilzna i Jasła.

Inwestycja przyczyni się do rozwoju regionu na granicy woj. małopolskiego i podkarpackiego. Poprawi się też dostępność miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych położonych w południowo-wschodniej Polsce.

Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. 

Zakres opracowania

Zakładamy budowę nowego odcinka drogi klasy głównego ruchu przyspieszonego o długości ok. 10 km, węzłów drogowych, obiektów inżynierskich i urządzeń ochrony środowiska. Czy droga ta będzie miała przekrój jedno- czy dwujezdniowy – o tym decyzja zostanie podjęta na podstawie prognozy ruchu i szczegółowej analizie, wykonywanej w ramach opracowania STEŚ-R. Są różne propozycje od projektantów, wszystkie dotrą do oceny mieszkańców. Dla jednego z nich, optymalnego pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, wystąpimy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Termin przewidziany na wykonanie dokumentacji to 42 miesiące od podpisania umowy. 

Wspólnota województw

DK73 przechodzi przez trzy województwa: świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie. Łączy również ze sobą Kielce, Morawicę, Chmielnik, Busko-Zdrój, Pacanów, Szczucin, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów, Pilzno i Jasło. Od węzła na przecięciu z autostradą A4 (Tarnów Centrum) do węzła na ul. Lwowskiej w Tarnowie, gdzie krzyżuje się z DK94, droga krajowa nr 73 przebiega przez miasto. Natomiast na odcinku ok. 20 km, pomiędzy Tarnowem (woj. małopolskie) i Pilznem (woj. podkarpackie), ma wspólny przebieg z DK94.  

Mieszkańcy miejscowości położonych przy DK73 na południe od DK94, w tym Pilzna i Jasła, mają ograniczony dostęp do A4. Mogą na nią wjechać, korzystając z węzła Tarnów Centrum albo z węzła Dębica Wschód, które są oddalone od siebie o ok. 30 km. Podobnie jak kierowcy pojazdów poruszających się DK73 na trasie Kielce – Jasło. Budowa węzła na autostradzie A4 na północ od Pilzna i wykonanie podłączenia drogowego do DK94 jest więc społecznie oczekiwana. Wpisuje się także w plany rozwoju województwa podkarpackiego. 16 października 2017 r. w Jasionce odbyła się konferencja „Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia”, podczas której zaprezentowano kierunki rozwoju układu komunikacyjnego tego województwa. Lokalne samorządy z powiatu jasielskiego, w tym miasto Jasło, podpisały wówczas list intencyjny w sprawie skomunikowania autostrady A4 z drogą krajową nr 73. 

Czytaj także