REKLAMA

Obwodnicy Gąsek w ciągu DK65 – informacje

Obwodnicy Gąsek w ciągu DK65 – informacje

Firma PORR złożyła najkorzystniejszą ofertę w związku z realizację obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65. odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod koniec kwietnia br. podpisana zostanie umowa z wykonawcą.

Wpłynęły cztery oferty, z czego trzy zmieściły się w zarezerwowanej przez nas kwocie na ten cel (ok. 120 mln zł). Najkorzystniejszą, o wartości ok. 77 mln zł, złożyła firma PORR.

Zakres opracowania

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Gąsek o długości ok. 3 km, nośności 11,5 t/oś i szerokości jezdni 8 m. Obwodnica będzie drogą klasy główna ruchu przyspieszonego o przekroju jednojezdniowym (1×2). Powstaną dwa wiadukty oraz przejście dla zwierząt średnich. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy. Przebudowane będą drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Powstaną chodniki i elementy ciągów pieszo-rowerowych przy rondach, wybudowane zostaną skrzyżowania. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do tego czasu nie wlicza się okresów zimowych podczas trwania robót budowlanych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Jaki jest cel inwestycji?

Budowa wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości, co zdecydowanie poprawi warunki ruchu zarówno w Gąskach, jak i w ciągu drogi krajowej nr 65. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Gąskach. Poprawione zostaną również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Projekt 100 obwodnic

Budowa owej obwodnicy jest w ramach projektu 100 obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim. Od sierpnia br. kierowcy omijają już centrum Smolajn, a do końca obecnej dekady powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit (przygotowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) oraz Pisza i Szczytna (obie są na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej). 

Na liście rezerwowej jest obwodnica Dobrego Miasta, dla której w listopadzie 2022 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji przygotowawczej. Koszty jej opracowania podzielone zostaną z Gminą Dobre Miasto.

Czytaj także