REKLAMA

Misja humanitarna polskiej policji na Ukrainie

Misja humanitarna polskiej policji na Ukrainie

Prezydent RP przybył na spotkanie z członkami polskiego kontyngentu biorącego udział w misji humanitarnej na Ukrainie. Podziękowanie funkcjonariuszom za wykonanie ważnego zadania i wręczenie im podziękowań może zmienić zwykły dzień w niezapomniane wydarzenie. W spotkaniu wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Prawie 5-miesięczna misja poświęcona była udzielaniu wsparcia podczas ukraińskich operacji wojskowych, robiąc wszystko, aby materiały wybuchowe pozostawione przez wojska rosyjskie nie wyrządziły żadnej szkody ludności cywilnej.

Słowa Prezydenta

,,To był piękny gest ze strony Rzeczypospolitej Polskiej wykonany Waszymi rękami, Waszym bohaterstwem, Waszym oddaniem w służbie drugiemu człowiekowi’’

,,Wierzę głęboko i wiem, że ludzie tam nigdy nie zapomną Waszej służby, że zawsze będą ci Ukraińcy, którym pomagaliście, których na co dzień spotykaliście, którzy widzieli Waszą służbę i pracę. Będą pamiętali, że polscy funkcjonariusze, policjanci, pirotechnicy, saperzy przyjechali tutaj w najtrudniejszym czasie i spokojnie, żmudnie, przez miesiące wykonywali swoją służbę – po to, by umożliwić im normalne życie, uratować ich i ich dzieci. Takich rzeczy się nie zapomina.’’

Podczas niedawnej podróży prezydenta na Ukrainę powiedział, że ryzyko ich misji jest zdecydowanie większe, niż pierwotnie zakładano. ,,Po pierwsze, dlatego że to były materiały wybuchowe, niebezpieczne, po drugie dlatego, że mogły być to materiały w wielu przypadkach podłożone z premedytacją i jako pułapki, po to żeby zrobić krzywdę, a nie gdzieś po prostu porzucone. A po trzecie, dlatego że toczyło się to tam, gdzie była wojna, gdzie służba była przerywana alarmami przeciwrakietowymi, przeciwlotniczymi’’ zaznaczył Andrzej Duda.

Słowa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego

Głos zabrał także minister Mariusz Kamiński, witając bohaterów i dzielnych funkcjonariuszy wracających z misji humanitarnej z Ukrainy ,,To była wyjątkowo trudna i niebezpieczna misja. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Chcę bardzo mocno podkreślić, że wszyscy zgromadzeni dziś funkcjonariusze to ochotnicy. Bez nich ta misja by się nie mogła odbyć.”

,,Przez 5 miesięcy działaliście w okolicach Kijowa, gdzie wcześniej stacjonowali rosyjscy okupanci. Podejmowaliście działania sapersko-minerskie, pirotechniczne, których celem była ochrona ludności cywilnej Ukrainy przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Wykazaliście niezłomny charakter, męstwo i profesjonalizm, zapisaliście piękną kartę w historii polskiej Policji.’’

,,Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za przyznanie medali wszystkim uczestnikom tej trudnej misji wypełnionej z honorem i godnością.’’

Słowa Komendanta Głównego Policji gen. Jarosława Szymczyka

Jarosław Szymczyk podziękował funkcjonariuszom za narażanie życia, dając ukłon w stronę ich męstwa i odwagi. ,,Jesteście wszyscy wybitnymi funkcjonariuszami polskiej Policji.‘‘

Biorący udział w spotkaniu

W spotkaniu wzięli też udział Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik, Szef BBN Jacek Siewiera, Dyrektor Generalna w KPRP Barbara Brodowska-Mączka, Sekretarz Stanu w MSWiA Maciej Wąsik, a także Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Paweł Dobrodziej i nadinsp. Roman Kuster.

Czytaj także