REKLAMA

Inteligentne zarządzanie ruchem drogowym, czyli KSZR

Inteligentne zarządzanie ruchem drogowym, czyli KSZR

Realizacja projektu KSZRD jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Istniejące już na głównych autostradach KSZR zostaną wyposażone w różnorodne czujniki i urządzenia do pozyskiwania informacji o liczbie i rodzaju pojazdów na drogach. W ten sposób nie tylko uzyskasz wgląd w swoje dane, ale także wyślesz je do innych połączonych podmiotów w czasie rzeczywistym. KSZR to nowe narzędzie, które pozwala zobaczyć natężenie ruchu na poszczególnych trasach i uzyskać dokładne informacje o stanie innych aspektów, takich jak miejsca parkingowe. System zawiera również np. dane pogodowe, co czyni go ciekawą inwestycją w Polsce. Debiut pierwszej części „serca” KSZR planowany jest na drugi kwartał tego roku. Zostanie uruchomiony z różnymi funkcjami, takimi jak przyciąganie większej liczby pasażerów i zmniejszanie liczby zagubionych toreb.

W ramach prac nad projektem KSZRD, zainstalowanych będzie łącznie 3500 urządzeń ITS, takich jak kamery czy znaki zmiennej treści. Realizacja KSZRD wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy. Kluczową część prac, związanych z wdrożeniem KSZR, stanowi projekt KSZRD. Obejmie on ponad 1100 km dróg. KSZR umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem i procesami utrzymania infrastruktury drogowej. Dostarczy też aktualne informacje o warunkach na drodze. 

Prace nad realizacją projektu

Obecnie trwają prace nad realizacją Projektu pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I (KSZRD). Jest to kluczowa część prac związanych z wdrożeniem KSZR na sieci dróg krajowych. KSZRD jest to obecnie największy projekt ITS (Inteligentne Systemy Transportowe). Umożliwi on dynamiczne zarządzanie ruchem na drogach krajowych oraz znacząco poszerzy zakres informacji przekazywanych kierowcom. 

Stan realizacji

Niektóre projekty w Polsce były realizowane w ramach szeroko zakrojonego projektu budowy sieci TEN-T, czyli w zasadzie sieci łączącej wszystkie główne drogi w całej Europie i Azji. Projekt KSZRD obejmie ok. 28% długości sieci bazowej TEN-T, czyli około 1100 km wynegocjowanych kontraktami dróg dla trzech głównych miast: Łodzi, Gdańska i Olsztyna.

W ramach umowy na realizację CPW, już w 2021 r. zakończyły się prace, związane z przygotowaniem dokumentacji systemu centralnego, który stanowić będzie „serce” KSZR. Powstała także dokumentacja projektowa dla niezbędnej infrastruktury sprzętowej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz planowanych do zainstalowania urządzeń.  

Aktualnie prowadzone są prace obejmujące zarówno dostawę niezbędnych rozwiązań teleinformatycznych, jak i ich integrację z urządzeniami (modułami rozproszonymi) instalowanymi w pasie drogowym. rządzenia pozwolą na zbieranie informacji o natężeniu ruchu, warunkach pogodowych, a zarazem umożliwią odpowiednie zarządzanie ruchem. Dzięki zebranym przez nie danym, będziemy mogli informować użytkowników o utrudnieniach, wykorzystując do tego tablice VMS czy mobilne znaki zmiennej treści. W tym roku chcą zakończyć fazę testowania modułu rozpoczętą już w poprzednim roku, a następnie wprowadzić go na rynek. Trwają również prace nad migracją danych GDDKiA i wdrożeniem KSZRD.

System centralny, to nie tylko rozwiązanie ITS, zawiera również szereg funkcjonalności, które za zadanie będą mieć wspieranie GODKiA w zarządzaniu infrastrukturą i przy realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem na drogach. Obecny harmonogram prac zakłada, że w II kwartale tego roku powinny rozpocząć się testy wybranych elementów systemu centralnego. 

Równolegle z systemem centralnym prowadzono prace związane z budową centrów przetwarzania danych. Jeden z nich został już uruchomiony i obecnie przygotowywana jest dokumentacja powykonawcza.

Projekt KSZRD obejmuje roboty budowlane. Prowadzone są w kilku różnych dziedzinach – energetycznej, telekomunikacyjnej oraz posadowienia pierwszych konstrukcji wsporczych (słupów) pod montaż urządzeń.

Wdrożenie systemu centralnego już w tym roku

Obecny harmonogram projektu na 2023 rok zakłada wdrożenie, integrację i uruchomienie systemu centralnego w III i IV kwartale

Trwają również prace nad integracją i wdrożeniem KSZRD w RPW dla Łodzi, Gdańska, Katowic i Wrocławia. Zakres i terminy kolejnych działań będą uzależnione od tego, jak duże postępy poczynią niezależni kontrahenci pracujący nad zadaniami. Niektóre osoby mogą odnieść większy sukces, stosując zalecane wytyczne, a inne nie. Każdy typ jednostki musi poświęcić swoją własną ilość opieki, przeglądu i kontroli.

Bezpieczeństwo na piedestale

Korzyści z wdrożenia systemu KSZRD będą widoczne zarówno dla użytkowników dróg, jak i zarządców. Na drogach objętych systemem poprawi się poziom bezpieczeństwa i komfort jazdy. GDD Italy będzie w stanie wydajniej monitorować i zarządzać ruchem drogowym. Mogą również lepiej monitorować incydenty, które mają miejsce podczas zarządzania ruchem, a nie tylko wtedy, gdy spowalniają.

Zakończenie prac umożliwi zarządzanie ruchem na międzynarodowej trasie transportowej łączącej Gdańsk z Czechami i Słowacją z odgałęzieniem do Warszawy i Łodzi. Celem podróży są oddalone o około 100 km Katowice. CPW obejmie wybrane odcinki dróg w granicach woj. mazowieckiego – A2, S7 i S8. Cztery RPW obejmą natomiast pozostałe odcinki dróg wspomnianego szlaku transportowego: S6 i S7 na terenie woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, A1 i A2 w woj. łódzkim, A1, A4, S1 w woj. śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 i A4 w woj. dolnośląskim i opolskim.  

Ile zainstalowanych zostanie urządzeń ITS?

Zainstalowanych będzie łącznie 3500 urządzeń ITS, takich jak kamery czy znaki zmiennej treści. W przypadku tzw. VMS, rysunki znaków i komunikaty wyświetlane są za pomocą diod LED. Znaki tego typu można zobaczyć zarówno na bramownicach nad drogą, jak i na urządzeniach mobilnych VMS. Stosowanie się do znaków zmiennej treści nie jest sugestią, ale obowiązkiem użytkowników danej drogi! Ograniczenia prędkości są zawsze wyraźnie napisane na takich znakach. Ograniczenie prędkości może również odnosić się do wypadku lub pracy wykonywanej na pierwszym miejscu.

Czytaj także