REKLAMA

Delegacja Policji Krajowej Republiki Kolumbii zawitała w Polsce z okazji projektu White Snow

Delegacja Policji Krajowej Republiki Kolumbii zawitała w Polsce z okazji projektu White Snow

W dniach 21-23 lutego 2023 roku gościmy w Polsce delegację kolumbijskiej Policji Krajowej w ramach projektu White Snow, który jest realizowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wczoraj w Komendzie Głównej Policji przedstawiciele polskiego i kolumbijskiej Policji spotkali się, aby omówić najlepsze sposoby zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. To była smutna, ale ważna dyskusja. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, któremu towarzyszył Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki był gospodarzem spotkania. Za to delegacji kolumbijskiej przewodniczył Generał Brygadier Carlos Humberto Rojas Pabon – Szef Policji Regionu Metropolitalnego Valle de Aburra.

Jednym z najważniejszych elementów wizyty kolumbijskiej delegacji w Polsce było wczorajsze spotkanie w KGP z Pawłem Dobrodziejem i nadinspektorem Pawłem Półtorzyckim. Miało ono na celu zaprezentowanie bieżących efektów realizacji projektu White Snow, a także omówienie kluczowych kierunków współpracy w zakresie pracy operacyjnej oraz pozaoperacyjnej. Podczas spotkania wywiązała się ważna dyskusja na temat trwającej już od wielu lat międzynarodowej współpracy policji polskiej i kolumbijskiej. Szczególnie wyzwanie związane z handlem narkotykami jest bardzo złożone i wymaga znacznego wysiłku po obu stronach.

Delegacja kolumbijska, której przewodniczy Generał Brygadier Carlos Humberto Rojas Pabon – Szef Policji Regionu Metropolitalnego Valle de Aburra, odwiedziła wczoraj także siedzibę Centralnego Biura Śledczego Policji, gdzie została przyjęta przez nadinsp. Pawła Półtorzyckiego Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, w towarzystwie insp. Piotra Stasiaka Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji. Spotkanie w tym miejscu było okazją do omówienia szczegółów współpracy policjantów CBŚP i kolumbijskich funkcjonariuszy.

Kolejnym punktem wczorajszego dnia było zapoznanie się z programem szkoleniowym polskiej Policji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a przede wszystkim w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych. Gości z Kolumbii przywitała insp. Anna Jędrzejewska-Szpak Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w towarzystwie mł. insp. Tomasza Rylskiego Zastępcy Komendanta CSP.

Wczoraj kończącym elementem była wideokonferencja ze współpracownikami z Dyrekcji Antynarkotykowej (DIRAN). Omówili swoją obecną współpracę i plany na przyszłość, aby zapewniać jeszcze lepszą ochrone.

Dzisiaj odbyło się spotkanie policjantów kolumbijskich z polskimi funkcjonariuszami w Zarządzie w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji, w którym uczestniczył także nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku. Następnie delegacja kolumbijska wraz z policjantami CBŚP, którym przewodniczył nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant CBŚP, w towarzystwie insp. Mariusza Kudeli Zastępcy Komendanta CBŚP, udała się na spotkanie z przedstawicielami Pomorskiej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, gdzie omówiono kolejne aspekty współpracy.

Wizyta kolumbijskiej delegacji w Polsce realizowana jest we współpracy z Centrum Projektów Europejskich MSWiA oraz Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Projekt White Snow to projekt, który koncentruje się na współpracy międzynarodowej. Celem tej koordynacji jest zidentyfikowanie i sprostanie wyzwaniom stojącym przed kolumbijskim rządem, organizacjami pozarządowymi i członkami społeczeństwa obywatelskiego, prowadzonej przez polską Policję oraz europejską platformę EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, której przewodniczy Centralne Biuro Śledcze Policji. Współpraca z Policją Krajową Republiki Kolumbii pozostaje jednym z priorytetowych kierunków rozwoju na rzecz wspólnego zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, w tym w kontekście dialogu Unia Europejska-Kolumbia.

Projekt White Snow to inicjatywa Centralnego Biura Śledczego Policji oraz włoskiej Centralnej Dyrekcji Antynarkotykowej, którego podstawowym celem jest wdrożenie multidyscyplinarnych, międzynarodowych działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania nowych szlaków i metod przemytu kokainy, a także likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych.

Czytaj także